Skip to content

Leukæmi hos hunde (CC61)

Leukæmi er en kræftsygdom i blodet, som rammer hunde, og som opstår, når der dannes unormale hvide blodlegemer i knoglemarven. Dette kan føre til, at der dannes for få røde blodlegemer og blodplader, og det kan også føre til, at der dannes for mange hvide blodlegemer, der ikke fungerer normalt.

Diagnostiske kriterier

For at diagnosticere leukæmi hos hunde, vil dyrlægen typisk tage en blodprøve og en vævsprøve (biopsi) fra knoglemarven for at undersøge, om der er unormale hvide blodlegemer. Dyrlægen kan også undersøge hundens sygehistorie, kliniske fund og resultaterne af supplerende undersøgelser for at stille en diagnose.

Påvisning

Leukæmi hos hunde kan opdages ved en rutinemæssig blodprøve, når hunden får sin årlige sundhedstjek, eller hvis hunden har kliniske tegn på sygdommen, som f.eks. sløvhed, vægttab og infektioner.

Sygehistorie

Dyrlægen vil spørge ejeren om hundens sygehistorie, herunder om hunden har haft nogen tidligere sundhedsmæssige problemer eller har været udsat for visse faktorer, der kan øge risikoen for leukæmi, såsom eksponering for bestemte kemikalier eller infektioner.

Kliniske fund

Hunde med leukæmi kan vise kliniske tegn som sløvhed, vægttab, infektioner, anæmi (mangel på røde blodlegemer), blødninger og lymfeknudeforstørrelse.

Supplerende undersøgelser i almen praksis

Dyrlægen kan foretage en række supplerende undersøgelser for at stille en diagnose, herunder en blodprøve, en vævsprøve (biopsi) fra knoglemarven og røntgenbilleder.

Andre parakliniske undersøgelser

Dyrlægen kan også anvende andre parakliniske undersøgelser, såsom ultralyd, CT-scanning eller MRI, for at få yderligere information om hundens tilstand.

Differentialdiagnoser

Dyrlægen vil også overveje andre mulige årsager til hundens tegn og symptomer, såsom infektioner, anæmi og andre kræftformer.

Behandlingsmål

Målet med behandlingen er at for leukæmi hos hunde er at fjerne de unormale hvide blodlegemer og forhindre deres videre spredning i kroppen. Dette kan være gennem medicinsk behandling, kirurgi eller anden behandling, såsom strålebehandling eller kemoterapi.

Håndtering i almen praksis

Hvis leukæmi er diagnosticeret hos en hund, vil dyrlægen typisk anbefale, at hunden behandles af en specialist i kræftbehandling. Imens kan dyrlægen i almen praksis håndtere hundens symptomer og give støtte til hunden og ejeren under behandlingen.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling for leukæmi hos hunde kan omfatte brug af kemoterapi eller andre lægemidler for at ødelægge de unormale hvide blodlegemer og forhindre deres videre spredning i kroppen.

Kirurgi

Kirurgi kan være nødvendig i visse tilfælde af leukæmi hos hunde, f.eks. hvis der er dannet knude i lymfeknuderne eller andre dele af kroppen.

Anden behandling

Anden behandling, såsom strålebehandling, kan også være nødvendig i visse tilfælde af leukæmi hos hunde.

Forebyggende behandling

Der findes ikke en specifik måde at forebygge leukæmi hos hunde på, men der er visse faktorer, der kan øge risikoen for sygdommen, såsom eksponering for bestemte kemikalier og infektioner. Det er derfor vigtigt at holde hunden sund og beskytte den mod mulige skadelige faktorer.

Prognose

Prognosen for leukæmi hos hunde afhænger af mange faktorer, herunder type og stadium af sygdommen, hundens alder og generelle sundhedstilstand, og om hunden er i stand til at modtage behandling. I nogle tilfælde kan leukæmi hos hunde være livstruende, mens den i andre tilfælde kan kontrolleres og behandles med medicinsk behandling og andre behandlingsmetoder.

Forekomst

Leukæmi er en relativt sjælden sygdom hos hunde, men den forekommer hyppigere hos visse racer, såsom Boxer, Basset Hound og Golden Retriever.

Ætiologi og patogenese

Årsagen til leukæmi hos hunde er ikke fuldt forstået, men det antages, at visse faktorer kan øge risikoen for sygdommen, såsom eksponering for bestemte kemikalier og infektioner, genetiske faktorer og alder. Patogenesen (udviklingen) af leukæmi hos hunde er også ukendt, men det antages, at der er en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer, der spiller ind.

Disponerende faktorer

Disponerende faktorer for leukæmi hos hunde kan omfatte alder, genetiske faktorer, eksponering for bestemte kemikalier og infektioner. Det er vigtigt at huske, at ikke alle hunde, der udsættes for disse faktorer, vil udvikle leukæmi, og at der også kan være andre faktorer, der spiller ind i udviklingen af sygdommen.